Logo Ajuntament
1. La població

Introducció

Descarregar pdf

Al principi

1.1. Població i densitat

1.T0 Evolució de la població. Ciutat. 1981–2005 23

1.T1 Població per sexe. Districtes 23

1.T2 Densitat de població (sòl urbà). Districtes 23

1.T3 Població per sexe. Barris 24

1.T4 Densitat de població (sòl urbà). Barris 24

 

Descarregar pdf

Al principi

1.2. Estructura de la població segons el sexe i l'edat

1.T5 Població per sexe i edat. Ciutat 25

a1.G1 Piràmide de població. Ciutat 26

1.T6 Població per sexe i edat. Districte I 27

a1.G2 Piràmide de població. Districte I 28

1.T7 Població per sexe i edat. Districte II 29

a1.G3 Piràmide de població. Districte II 30

1.T8 Població per sexe i edat. Districte III 31

a1.G4 Piràmide de població. Districte III 32

1.T9 Població per sexe i edat. Districte IV 33

a1.G5 Piràmide de població. Districte IV 34

1.T10 Població per sexe i edat. Districte V 35

a1.G6 Piràmide de població. Districte V 36

1.T11 Població per sexe i edat. Districte VI 37

a1.G7 Piràmide de població. Districte VI 38

1.T12 Població per grups d’edat i sexe. Districtes 38

1.T13 Població per grups d’edat i sexe. Barris 39

1.T14 Defuncions i naixements. Ciutat 39

1.T15 Defuncions i naixements. Districtes 39

1.T16 Defuncions i naixements. Barris 40

1.T17 Índex d’envelliment i relació de dependència. Ciutat 40

1.T18 Índex d’envelliment i relació de dependència. Districtes 40

1.T19 Índex d’envelliment i relació de dependència. Barris 41

1.T20 Famílies segons la grandària. Districtes 41

a1.G8 Nombre mitjà de persones per família. Districtes 42

1.T21 Famílies segons la grandària. Barris 42

a1.G9 Nombre mitjà de persones per família. Barris 43

1.T22 Persones que viuen soles, per sexe. Districtes 43

1.T23 Persones que viuen soles. Barris 44

1.T24 Nombre de llars. Districtes 44

1.T25 Nombre de llars. Barris 44

 

Descarregar pdf

Al principi

1.3. Procedència segons el lloc de naixement

1.T26 Lloc de naixement, per comunitat autònoma i sexe Rànquing Ciutat 45

1.T27 Lloc de naixement, per comunitat autònoma i sexe. Rànquing. Districte I. 45

1.T28 Lloc de naixement, per comunitat autònoma i sexe. Rànquing. Districte II. 46

1.T29 Lloc de naixement, per comunitat autònoma i sexe. Rànquing. Districte III. 46

1.T30 Lloc de naixement, per comunitat autònoma i sexe. Rànquing. Districte IV 47

1.T31 Lloc de naixement, per comunitat autònoma i sexe. Rànquing. Districte V 47

1.T32 Lloc de naixement, per comunitat autònoma i sexe. Rànquing. Districte VI 48

1.T33 Lloc de naixement, per província i sexe. Rànquing. Ciutat 49

1.T34 Lloc de naixement, per província i sexe. Rànquing. Districte I 50

1.T35 Lloc de naixement, per província i sexe. Rànquing. Districte II 51

1.T36 Lloc de naixement, per província i sexe. Rànquing. Districte III 52

1.T37 Lloc de naixement, per província i sexe. Rànquing. Districte IV 53

1.T38 Lloc de naixement, per província i sexe. Rànquing. Districte V 54

1.T39 Lloc de naixement, per província i sexe. Rànquing. Districte VI 55

1.T40 Lloc de naixement per àmbit i sexe. Ciutat 56

a1.G10 Lloc de naixement per àmbit. Ciutat 56

1.T41 Lloc de naixement per àmbit i sexe. Districte I 56

a1.G11 Lloc de naixement per àmbit. Districte I 57

1.T42 Lloc de naixement per àmbit i sexe. Districte II 57

a1.G12 Lloc de naixement per àmbit. Districte II 57

1.T43 Lloc de naixement per àmbit i sexe. Districte III. 58

a1.G13 Lloc de naixement per àmbit. Districte III. 58

1.T44 Lloc de naixement per àmbit i sexe. Districte IV. 58

a1.G14 Lloc de naixement per àmbit. Districte IV. 59

1.T45 Lloc de naixement per àmbit i sexe. Districte V. 59

a1.G15 Lloc de naixement per àmbit. Districte V. 59

1.T46 Lloc de naixement per àmbit i sexe. Districte VI. 60

a1.G16 Lloc de naixement per àmbit. Districte VI. 60

1.T47 Estrangers: lloc de naixement, per país i sexe. Rànquing. Ciutat. 60

1.T48 Estrangers: lloc de naixement, per país, continent i sexe. Ciutat. 63

1.T49 Estrangers: lloc de naixement, per país i sexe. Rànquing. Districte I. 65

1.T50 Estrangers: lloc de naixement, per país, continent i sexe. Districte I. 67

1.T51 Estrangers: lloc de naixement, per país i sexe. Rànquing. Districte II. 68

1.T52 Estrangers: lloc de naixement, per país, continent i sexe. Districte II. 70

1.T53 Estrangers: lloc de naixement, per país i sexe. Rànquing. Districte III. 71

1.T54 Estrangers: lloc de naixement, per país, continent i sexe. Districte III. 72

1.T55 Estrangers: lloc de naixement, per país i sexe. Rànquing. Districte IV 74

1.T56 Estrangers: lloc de naixement, per país, continent i sexe. Districte IV 75

1.T57 Estrangers: lloc de naixement, per país i sexe. Rànquing. Districte V 77

1.T58 Estrangers: lloc de naixement, per país, continent i sexe. Districte V 79

1.T59 Estrangers: lloc de naixement, per país i sexe. Rànquing. Districte VI 81

1.T60 Estrangers: lloc de naixement, per país, continent i sexe. Districte VI 82

1.T61 Població nascuda a l’Argentina per grups d’edat i sexe. 84

1.T62 Nivell d’instrucció per sexe i edat. Lloc de naixement:Argentina 84

1.T63 Població nascuda a Armènia per grups d’edat i sexe. 84

1.T64 Nivell d’instrucció per sexe i edat. Lloc de naixement: Armènia 84

1.T65 Població nascuda a Bangla Desh per grups d’edat i sexe 85

1.T66 Nivell d’instrucció per sexe i edat. Lloc de naixement: Bangla Desh 85

1.T67 Població nascuda al Bolívia per grups d’edat i sexe 85

1.T68 Nivell d’instrucció per sexe i edat. Lloc de naixement: Bolívia 85

1.T69 Població nascuda al Brasil per grups d’edat i sexe 86

1.T70 Nivell d’instrucció per sexe i edat. Lloc de naixement: el Brasil 86

1.T71 Població nascuda a Colòmbia per grups d’edat i sexe 86

1.T72 Nivell d’instrucció per sexe i edat. Lloc de naixement: Colòmbia 86

1.T73 Població nascuda a l’Equador per grups d’edat i sexe 87

1.T74 Nivell d’instrucció per sexe i edat. Lloc de naixement: l’Equador 87

1.T75 Població nascuda a França per grups d’edat i sexe 87

1.T76 Nivell d’instrucció per sexe i edat. Lloc de naixement: França 87

1.T77 Població nascuda a l’Índia per grups d’edat i sexe 88

1.T78 Nivell d’instrucció per sexe i edat. Lloc de naixement: l’Índia 88

1.T79 Població nascuda al Marroc per grups d’edat i sexe. 88

1.T80 Nivell d’instrucció per sexe i edat. Lloc de naixement: el Marroc 88

1.T81 Població nascuda al Pakistan per grups d’edat i sexe 89

1.T82 Nivell d’instrucció per sexe i edat. Lloc de naixement: el Pakistan 89

1.T83 Població nascuda al Perú per grups d’edat i sexe 89

1.T84 Nivell d’instrucció per sexe i edat. Lloc de naixement: el Perú 89

1.T85 Població nascuda a la República Dominicana per grups d’edat i sexe 90

1.T86 Nivell d’instrucció per sexe i edat. Lloc de naixement: la República Dominicana 90

1.T87 Població nascuda a Romania per grups d’edat i sexe 90

1.T88 Nivell d’instrucció per sexe i edat. Lloc de naixement: Romania 90

1.T89 Població nascuda a l’Uruguai per grups d’edat i sexe 91

1.T90 Nivell d’instrucció per sexe i edat. Lloc de naixement: l’Uruguai 91

1.T91 Població nascuda a la Xina per grups d’edat i sexe 91

1.T92 Nivell d’instrucció per sexe i edat. Lloc de naixement: la Xina 91

 

Descarregar pdf

Al principi

1.4. Procedència segons la nacionalitat

1.T93 Nacionalitat, per país i sexe. Rànquing. Ciutat 92

1.T94 Nacionalitat, per continent i sexe. Rànquing. Ciutat 94

1.T95 Nacionalitat, per país i sexe. Rànquing. Districte I 94

1.T96 Nacionalitat, per país i sexe. Rànquing. Districte II 96

1.T97 Nacionalitat, per país i sexe. Rànquing. Districte III 97

1.T98 Nacionalitat, per país i sexe. Rànquing. Districte IV 99

1.T99 Nacionalitat, per país i sexe. Rànquing. Districte V 100

1.T100 Nacionalitat, per país i sexe. Rànquing. Districte VI 102


Descarregar pdf

Al principi

1.5. Nivell d'instrucció

1.T101 Nivell d’instrucció, per sexe i edat (10 anys i més). Ciutat 104

1.T102 Nivell d’instrucció, per sexe i edat (10 anys i més). Districte I 105

1.T103 Nivell d’instrucció, per sexe i edat (10 anys i més). Districte II 106

1.T104 Nivell d’instrucció, per sexe i edat (10 anys i més). Districte III 107

1.T105 Nivell d’instrucció, per sexe i edat (10 anys i més). Districte IV 108

1.T106 Nivell d’instrucció, per sexe i edat (10 anys i més). Districte V 109

1.T107 Nivell d’instrucció, per sexe i edat (10 anys i més). Districte VI 110

 

Descarregar pdf

Al principi