SC+

Agermanaments amb Europa

versió imprimible

Orígen i objectius dels agermanaments amb Europa

Logo Unió Europea

Els agermanaments van néixer a França. El primer objectiu era promoure l’educació bilingüe des de la infantesa com a vector de pau i comprensió entre els pobles. Facilitar l’entesa, en definitiva.

En una primera etapa l’agermanament entre municipis es feia bàsicament amb la voluntat de desenvolupar lligams d’amistat amb les poblacions dels països europeus que participaren en la segona guerra mundial.

Els agermanaments són, doncs, un sistema per establir lligams i desenvolupar relacions d’amistat i cooperació, sobre la base del coneixement mutu, el respecte i la tolerància.

L’agermanament formal es porta a terme a partir d’una declaració institucional de reconeixement entre dues ciutats i es fa un protocol d’amistat i col.laboració signat pels alcaldes de les poblacions.


Asociacions europees

Santa Coloma de Gramenet és membre del Consell Català del Moviment Europeu.

El CCME és una associació pluralista i independent amb personalitat jurídica pròpia, formada per col·lectius i persones físiques que desenvolupa les seves activitats europeistes dins de l'àmbit territorial de Catalunya.

Està integrada per una àmplia representació de la societat catalana: partits polítics, organitzacions empresarials, organitzacions sindicals, ajuntaments, universitats, associacions econòmiques, professionals i acadèmiques que són el reflex de la pluralitat professional, ideològica i política de la societat civil d'Europa, treballant conjuntament en la construcció d'una Europa unida.


Ciutats europees agermanades amb Santa Coloma de Gramenet

 


 

Kilmarnock (Escòcia)

Huelma (Jaén)

Cogoleto (Itàlia)

Cabra (Còrdova)

Alès (França)

 

 


Model de protocol d'agermanament

Declaració d'amistat i protocol d'agermanament

D’ACORD amb la voluntat dels representants municipals, lliurement escollits pels ciutadans, i fruit de la visita que aquests delegats dels municipis de …(el nom dels  municipis)……. han fet a ........................... i la visita recíproca que farà el municipi de …..(cada carta amb el nom propi) ….. als altres municipis,

VIST que ambdós ajuntaments, en nom de les respectives comunitats, han manifestat el seu acord de formalitzar aquesta relació d’agermanament,

ARA i aquí declarem i manifestem el nostre compromís per consolidar els lligams d’amistat, pau, respecte mutu i entesa cordial entre els municipis i els nostres països, sota la nostra identitat comú europea i a favor de la solidaritat mundial i per treballar en les activitats de desenvolupament cultural, social, esportiu educatiu i econòmic en benefici de tots.

Per Alcalde, Alcaldessa de....                          Per Alcalde, Alcaldessa de.....


Agermanaments Solidaris

Cooperació i Solidaritat

Compartir Compartir