Logo Ajuntament
Igualtat de gènere

Àmbits d'actuació

  • Gestionar el Centre d’Informació i Recursos per a Dones.
  • Potenciar les diverses formes de participació ciutadana de les dones (per exemple, el Consell de les Dones).
  • Coordinar totes les propostes i activitats acordades al Consell de les Dones.
  • Programar actuacions per potenciar el moviment associatiu de les dones.
  • Oferir suport en la gestió quotidiana a les associacions i els grups de dones de la ciutat.
  • Gestionar programes de sensibilització adreçats a la ciutadania.
  • Potenciar la coordinació interdepartamental amb la voluntat de desenvolupar polítiques per a la igualtat.

El Centre d'Informació i Recursos per a Dones (CIRD)

Ofereix atenció i suport  especialitzat i professional a totes aquelles dones que realitzin una demanda per una problemàtica personal derivada de la seva condició de dona.

Localització i horari:

Plaça de Montserrat Roig, 1
Telèfon 93 466 14 11

De dilluns a divendres de 9 a 13 hores
Dimecres de 16 a 18.30 hores

Serveis

Per a tots els serveis cal concertar visita prèvia.