SC+

Serveis a les Dones

versió imprimible

Servei de Primera Acollida

 • Informació, orientació i assessorament davant de  situacions difícils (problemes familiars, violència de gènere, etc.).
 • Una primera exploració de la situació per fer una detecció de les necessitats i  realitzar  a continuació  la derivació adequada, tant als serveis del Centre com a altres serveis de la ciutat.
 • Tramitació i seguiment  de  la teleassistència mòbil en casos de violència de gènere.

Servei d'Assessorament Jurídic

 • Orientació i assessorament d’acord amb cada situació: separació matrimonial i les seves conseqüències, maltractaments, intimidacions, assetjament, violacions... 
 • Valoració del cas i ajut per accedir al torn de justícia gratuïta.

Servei d'Atenció Psicològica

Atenció personalitzada i individual per a dones que necessiten una atenció emocional com a conseqüència  d’haver viscut situacions de discriminació per raó de gènere, situacions de conflictes de parella, problemes de relació amb els fills, manca de suport familiar, responsabilitats  familiars...
Aquest suport es fa mitjançant teràpies individuals de curta durada, amb l’objectiu d’augmentar la seva autonomia i la seva qualitat de vida.

Servei de teràpia i mediació familiar

Ofereix a les famílies i els seus membres els elements de suport necessaris per a l'enfortiment i el creixement personal i col·lectiu

Servei d'Atenció a Dones Lesbianes

 • Millora de l'autoestima mitjançant la participació en grups d'autoajuda de dones que vulguin parlar de les seves vivències i els seus sentiments respecte a l’homosexualitat.
 • Atenció individualitzada on l’assessora ajuda la dona a resoldre conflictes per tal de millorar la seva vida quotidiana, com crisis de parella, situacions d’assetjament laboral per discriminació homòfoba, autoacceptació, informació sobre adopcions, etc.
 • Suport i atenció als familiars i a les amistats de les dones oferint-los informació sobre el fet homosexual femení de manera rigorosa i detallada.
 • Informació sobre l’homosexualitat a la ciutadania en general.

Servei de Suport a la Inserció Laboral

 • Foment de l’autoestima pel que fa a l’ocupació.
 • Definició del perfil  professional i coneixement del mercat laboral.
 • Formació ocupacional per millorar la qualificació professional.
 • Acompanyament en la recerca de feina.
 • Suport individual i en grup durant tot el procés.
Compartir Compartir